Synonimy substancji leczniczych najczęściej stosowanych w recepturze aptecznej

A
Abacil – Chlorhexidini gluconatis solutio
Acetaminophenon – Paracetamolum
Achromycinum – Tetracyclini hydrochloridum
Acidum formicum – Tanninum
Acidum phenylaethylbarbituricum  - Phenobarbitalum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal
Acidum tannicum – Tanninum, Acidum gallotannicum
Adeps lanae anhydricus – Lanolinum, Lanolinum anhydricum, Adeps Lanae, Alanae anhydricum
Adeps neutralis – Adeps solidus
Adrenalinum – Epinephrinum
Aephenalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, Lepinal
Aethanolum – Ethanolum
Aethinal – Barbitalum, Barbitonum, Veronalum
Albucidum – Sulfacetamidum natricum
Alumen – Aluminii kalii sulfas
Aluminii kalii sulfas – Alumen, Ałun
Aluminii subacetatis solutio – Aluminii acetici solution, Liquor Burovi, Płyn Burowa
Ałun – Aluminii kalii sulfas
Aminophyllinum – Euphyllinum
Ammonii anisatus spiritus – Krople anyżowe
Ammonii bituminosulfonas – Ichtyol, Ichtammol
Anaesthesinum – Benzocainum, Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas,  Anaesthin
Aqua calcis – Calcium hydricum solutum, Aqua calcariae
Argentum colloidale – Collargol
Argenti nitras – Argentum nitricum, Lapis
Argentum proteinicum – Protargol
Atropini sulfas – Atropinum sulfuricum


B
Barbitalum – Aethinal, Barbitonum, Veronalum
Barbitalum natricum – Veronalum solubile, Medinalum
Benzocainum – Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas, Anaesthesinum, Anaesthin
Bismuthi subcarbonas – Bismuthum carbonicum basicum
Bismuthi subgallas – Dermatolum
Bismuthi subnitras – Bismuthum nitricum basicum
Bucomicin – Neomycinum
Butyrum Cacao – Cacao Oleum, Oleum Theobromatis


C
Cacao oleum – Oleum cacao, Butyrum Cacao, Oleum Theobromatis
Carbo medicinalis – Carbo adsorbens, Węgiel chłonny
Calcium hydricum solutum – Aqua calcis,  Aqua calcariae
Carbamidum – Urea
Cardiamidum – Nicethamidum
Ceresinum – Paraffinum solidum
Cetaceum – Olbrot
Chloramphenicolum – Detreomycinum
Chlorhexidini gluconatis solution – Manusan, Abacil, Corsodyl, Hibitan
Cignolinum – Dithranol
Coffeinum  - Theinum, Coffeinum purum
Collargol – Argentum colloidale
Cortex cinchonae – Cortex Chinae
Cyanocobalaminum – Vitaminum B12


D
Dermatolum – Bismuthi subgallas
Detreomycinum – Chloramphenicolum
Diazepam – Relanium, Valium
Diphergan – Promethazini hydrochloridum
Dziegieć sosnowy – Pix liquida Pini, Oleum Rusci


E
Elacutan – Urea
Encortolon – Prednisolonum
Encorton – Prednisolon
Ephedrini hydrochloridum – Ephedrosan
Epinephrinum – Adrenalinum
Erythromycinum – Ilotycinum
Ethacridini lactas - Rivanolum
Ether ethylicus – Benzocainum, Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas,  Anaesthesinum, Anaesthin
Euphyllinum – Aminophyllinum


F
Fiolet gencjanowy – Pyoctaninum coeruleum
Flavomycinum – Neomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Fungicidinum – Nystatinum


G
Gardenalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Aephenalum, Lepinal
Geriocainum – Procaini hydrochloridum, Procainum hydrochloricum, Novocainum hydrochloricum, Polocainum hydrochloricum
Gummi arabium – Gummi Acaciae
Gummi Tragacantha – Tragacantha


H
Hibitan – Chlorhexidini gluconatis solutio
Hydrargyrum aminochloratum - Hydrargyrum praecipitatum album, Hydrargyrum amidatobichloratum, Hydrargyri aminochloridum, Hydrargyrin aminochloridum, Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, Mercurius praecipitatus albus, Aminochlorek rtęci
Hydrargyrum sylfuridum rubrum- Cinnabaris, Cynober, Siarczek rtęci czerwony, Cinabar
Hydrogenii peroxydum 30% - Perhydrol
Hydrogenii peroxydum 3% - Woda utleniona
Hyoscini hydrobromidum – Scopolaminum hydrobromicum


I
Ichtyolum – Ichtiammol, Ammonii bituminosulfonas
Ilotycinum – Erythromycinum
Iodi solutio aquosa – Iodi Lugoli solutio, Płyn Lugola
Iodi solutio spirituosa – Jodyna, Tinctura Iodi


J
Jodyna – Iodi solution spirituosa


K
Kalii bromidum – Kalium bromatum, Kalium sedativum
Kalii chloridum – Kalium chloratum
Kalii iodidum – Kalium iodatum
Kalii nitras – Kalium nitricum
Kalium bicarbonicum – Kalii hydrocarbonas
Kalium guaiacolosulfonicum – Sulfogaiacolum
Krople anyżowe – Ammonii anisatus spirytus
Krople walerianowe – Valerianae tinctura,  Tinctura Polemoni


L
Lactoflavinum – Riboflavinum
Lactosum – Saccharum lactis
Lanolinum – Lanolinum anhydricum, Adeps Lanae, Alanae anhydricum
Lapis- Argenti nitras
Lepinal – Phenobarbitalum
Lidocaini hydrochloridum – Lignocainum hydrochloricum, Xylocainum
Liquor Burovi – Aluminii subacetatis solutio, Płyn Burowa
Luminalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal


M
Magnesium carbonicum – Magnesii subcarbonas ponderosus
Magnesii oxidum - Magnesium oxidatum, Magnesia usta
Magnesii sulfas - Magnesium sulfuricum,Sól gorzka
Magisterium Bismuthi – Bismuthi subnitras
Manusan – Chlorhexidini gluconatis solutio
Metronidazolum natricum – Noraminophenazonum methanosulfonicum natrium, Analgin, Novalgin
Metronidazolum – Flagyl, Trichazol
Milicorten – Dexamethasonum
Marcoststin – Nystatinum, Mycostatinum
Mycifradinum – Neomycinum, Flavomycinum, Bucomicin
Mycostatinum – Nystatinum, Marcoststin


N
Natrii benzoas – Natrium benzoicum
Natrii bromidum – Natrium bromatum, Natrium sedativum
Natrii sulfas – Natrium sulfuricum, Sól Glauberska
Natrii tetraboras – Natrium tetraboricum, Natrium biboricum, Borax
Natrii thiosulfas – Natrium thiosulfuricum, Natrium hyposulfurosum.
Neomycinum – Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Nicethamidum – Cardiamidum
Novalginum – Metamizolum natricum
Novocainum hydrochloridum – Procaini hydrochloridum
Nystatinum – Mycostatinum, Marcostatin, Fungicidinum


O
Olej parafinowy – Paraffinum liquidum
Oleum minerale album – Paraffinum liquidum
Oleum Rusci - Dziegięć sosnowy
Oleum Theobromatis  -Butyrum Cacao, Cacao Oleum,


P
Papaverini chydrochloridum – Papaverinum chydrochloricum, Papaverinum muriaticum
Paracetamolum – Acenol, Acetaminophen
Paraffinum liquidum – Petrolatum liquidum, Oleum minerale album, Olej parafinowy
Paraffinum solidum – Ceresinum
Petrolatum – Vaselinum flavum
Petrolatum album – Vaselinum album
Phenobarbitalum – Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal
Pilocarpini hydrochloridum – Pilocarpinum hydrochloricum
Pix Lithanthracis – Prodermina, Maź pogazowa
Pix liquida Pini – Dziegięć sosnowy, Maź sosnowa
Płyn Burowa – Alumini subacetatis solutio
Płyn Lugola – Iodi solutio aquosa
Polocainum hydrochloricum – Procaini hydrochloridum
Prednisolonum – Encortolon, Ultracorten H
Prednisoni acetas – Encorton
Procaini hydrochloridum Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Proderminum – Pix Lithanthracis
Promethazini hydrochloridum – Promethazinum hydrochloricum, Diphergan
Protargol – Argentum proteinicum
Proszek troisty – Pulvis magnesiae cum rheo
Pulvis magnesiae cum rheo – Proszek troisty, Pulvis Magnesiae compositus
Pyralginum – Metamizolum natricum, Noraminophenazonum methanosulfonicum natrium, Analgin, Novalgin
Pyramidonum – Aminophenazonum


R
Radix Cephaelidis – Radix Ipecacuanhae
Radix Glycyrrhizae – Radix Liquiritiae
Radix Ipecacuanhae - Radix Cephaelidis
Radix Liquiritiae - Radix Glycyrrhizae
Relanium – Diazepamum
Resorcinolum – Resorcinum
Retinol – Retinoli palitas
Retinoli acetas – Vitaminum A
Retinoli palitas – Axerophtolum, Vitaminum A, Retinol
Riboflavinum – Lactoflavinum, Vitaminum B2
Rivanolum – Ethacridini lactas


S
Saccharum – Saccharosum, Saccharum album, Sucrosum, Sacharum
Saccharum amylaceum – Glucosum
Saccharum lactis – Lactosum
Sapo medicates – Sapo medicinalis, Sapo durus
Scopolaminum hydrobromicum – Hyoscini hydrobromidum
Sirupus simplex – Sirupus sacchari, Ulepek
Solutio Formaldehydi – Formaldehydum 40%
Solutio iodi aquosa – Iodi solutio aquosa
Solutio iodi spirituosa – Iodi solutio spirituosa
Sól Glauberska Natrii sulfas
Spiritus concentratus – Ethanolum 760g/l
Spiritus dilutes – Aethanolum 70o
Spiritus Vini – Ethanolum 760g/l
Sulfogaiacolum – Sulfoguaiacolum, Kalium guaiacolosulfonicum, Thiocolum, Kalii guaiacolosulfonas


T
Talcum – Talcum depuratum, Talcum venetum, Łojek
Tanninum – Acidum tannicum, Acidum gallotannicum
Theinum – Coffeinum
Thiocolum – Sulfogaiacolum
Tinctura Iodi – Solutio Iodi spirituosa
Tinctura Polemoni – Valerianae tincture
Tragacantha – Gummi Tragacantha


U
Ulepek – Sirupus simplex
Urea – Urea pura, Carbamidum, Elacacutan
Urotropinum – Methenaminum


V
Valerianae tinctura – Tinctura valerianae, Tinctura Polemoni, Krople walerianowe
Valium – Diazepamum
Vaselinum album – Petrolatum album
Vaselinum flavum – Petrolatum
Veronalum Barbitalum
Veronalum solubile – Barbitalum natricum


W
Woda utleniona – Hydrogenii peroxidum 3%


X
Xylocainum – Lidocaini hydrochloridum


Z
Zinci oxidum – Zincum oxydatum
Zinci sulfas – Zincum sulfuricummgr farm. Arkadiusz Przybylski

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 2

Sortuj komentarze:
5 lat temu
mariuszzawadzki

Przydatny artykuł. Zwłaszcza teraz, kiedy pielęgniarze i pielęgniarki ze specjalnymi uprawnieniami mogą wypisywać recepty na niektóre leki dla swoich pacjentów. Z drugiej strony dobrze, że można sobie przypomnieć nazwy niektórych substancji aktywnych. Chociażby w tym celu, aby przed pacjentami nie wykazać się ignorancją. Jako przedstawiciele zawodów medycznych powinniśmy znać przynajmniej podstawowe leki i znać zawarte w nich substancje aktywne. W końcu w każdej chwili może ktoś nas spytać o poradę i mi osobiście byłoby nie zręcznie nie być w stanie udzielić kompetentnej odpowiedzi. Dlatego cieszę się, że te najbardziej podstawowe substancje zostały zawarte w opisie powyżej i w każdej chwili można pozyskać do nich dostęp.

5 lat temu
danutka1

Masz rację, że powyższy spis synonimów jest bardzo przydatny i dobrze mieć dostęp do zebranych informacji. Zwłaszcza tak jak zauważyłeś, w czasie kiedy przyznano nam prawo wystawiania recept po specjalnych kursach. Jestem przekonana, że nie raz jeszcze przyjdzie mi tutaj zajrzeć.