Synonimy substancji leczniczych najczęściej stosowanych w recepturze aptecznej

A
Abacil – Chlorhexidini gluconatis solutio
Acetaminophenon – Paracetamolum
Achromycinum – Tetracyclini hydrochloridum
Acidum formicum – Tanninum
Acidum phenylaethylbarbituricum  - Phenobarbitalum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal
Acidum tannicum – Tanninum, Acidum gallotannicum
Adeps lanae anhydricus – Lanolinum, Lanolinum anhydricum, Adeps Lanae, Alanae anhydricum
Adeps neutralis – Adeps solidus
Adrenalinum – Epinephrinum
Aephenalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, Lepinal
Aethanolum – Ethanolum
Aethinal – Barbitalum, Barbitonum, Veronalum
Albucidum – Sulfacetamidum natricum
Alumen – Aluminii kalii sulfas
Aluminii kalii sulfas – Alumen, Ałun
Aluminii subacetatis solutio – Aluminii acetici solution, Liquor Burovi, Płyn Burowa
Ałun – Aluminii kalii sulfas
Aminophyllinum – Euphyllinum
Ammonii anisatus spiritus – Krople anyżowe
Ammonii bituminosulfonas – Ichtyol, Ichtammol
Anaesthesinum – Benzocainum, Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas,  Anaesthin
Aqua calcis – Calcium hydricum solutum, Aqua calcariae
Argentum colloidale – Collargol
Argenti nitras – Argentum nitricum, Lapis
Argentum proteinicum – Protargol
Atropini sulfas – Atropinum sulfuricum


B
Barbitalum – Aethinal, Barbitonum, Veronalum
Barbitalum natricum – Veronalum solubile, Medinalum
Benzocainum – Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas, Anaesthesinum, Anaesthin
Bismuthi subcarbonas – Bismuthum carbonicum basicum
Bismuthi subgallas – Dermatolum
Bismuthi subnitras – Bismuthum nitricum basicum
Bucomicin – Neomycinum
Butyrum Cacao – Cacao Oleum, Oleum Theobromatis


C
Cacao oleum – Oleum cacao, Butyrum Cacao, Oleum Theobromatis
Carbo medicinalis – Carbo adsorbens, Węgiel chłonny
Calcium hydricum solutum – Aqua calcis,  Aqua calcariae
Carbamidum – Urea
Cardiamidum – Nicethamidum
Ceresinum – Paraffinum solidum
Cetaceum – Olbrot
Chloramphenicolum – Detreomycinum
Chlorhexidini gluconatis solution – Manusan, Abacil, Corsodyl, Hibitan
Cignolinum – Dithranol
Coffeinum  - Theinum, Coffeinum purum
Collargol – Argentum colloidale
Cortex cinchonae – Cortex Chinae
Cyanocobalaminum – Vitaminum B12


D
Dermatolum – Bismuthi subgallas
Detreomycinum – Chloramphenicolum
Diazepam – Relanium, Valium
Diphergan – Promethazini hydrochloridum
Dziegieć sosnowy – Pix liquida Pini, Oleum Rusci


E
Elacutan – Urea
Encortolon – Prednisolonum
Encorton – Prednisolon
Ephedrini hydrochloridum – Ephedrosan
Epinephrinum – Adrenalinum
Erythromycinum – Ilotycinum
Ethacridini lactas - Rivanolum
Ether ethylicus – Benzocainum, Aethylum aminobenzoicum , Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas,  Anaesthesinum, Anaesthin
Euphyllinum – Aminophyllinum


F
Fiolet gencjanowy – Pyoctaninum coeruleum
Flavomycinum – Neomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Fungicidinum – Nystatinum


G
Gardenalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Aephenalum, Lepinal
Geriocainum – Procaini hydrochloridum, Procainum hydrochloricum, Novocainum hydrochloricum, Polocainum hydrochloricum
Gummi arabium – Gummi Acaciae
Gummi Tragacantha – Tragacantha


H
Hibitan – Chlorhexidini gluconatis solutio
Hydrargyrum aminochloratum - Hydrargyrum praecipitatum album, Hydrargyrum amidatobichloratum, Hydrargyri aminochloridum, Hydrargyrin aminochloridum, Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, Mercurius praecipitatus albus, Aminochlorek rtęci
Hydrargyrum sylfuridum rubrum- Cinnabaris, Cynober, Siarczek rtęci czerwony, Cinabar
Hydrogenii peroxydum 30% - Perhydrol
Hydrogenii peroxydum 3% - Woda utleniona
Hyoscini hydrobromidum – Scopolaminum hydrobromicum


I
Ichtyolum – Ichtiammol, Ammonii bituminosulfonas
Ilotycinum – Erythromycinum
Iodi solutio aquosa – Iodi Lugoli solutio, Płyn Lugola
Iodi solutio spirituosa – Jodyna, Tinctura Iodi


J
Jodyna – Iodi solution spirituosa


K
Kalii bromidum – Kalium bromatum, Kalium sedativum
Kalii chloridum – Kalium chloratum
Kalii iodidum – Kalium iodatum
Kalii nitras – Kalium nitricum
Kalium bicarbonicum – Kalii hydrocarbonas
Kalium guaiacolosulfonicum – Sulfogaiacolum
Krople anyżowe – Ammonii anisatus spirytus
Krople walerianowe – Valerianae tinctura,  Tinctura Polemoni


L
Lactoflavinum – Riboflavinum
Lactosum – Saccharum lactis
Lanolinum – Lanolinum anhydricum, Adeps Lanae, Alanae anhydricum
Lapis- Argenti nitras
Lepinal – Phenobarbitalum
Lidocaini hydrochloridum – Lignocainum hydrochloricum, Xylocainum
Liquor Burovi – Aluminii subacetatis solutio, Płyn Burowa
Luminalum – Phenobarbitalum, Acidum phenylaethylbarbituricum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal


M
Magnesium carbonicum – Magnesii subcarbonas ponderosus
Magnesii oxidum - Magnesium oxidatum, Magnesia usta
Magnesii sulfas - Magnesium sulfuricum,Sól gorzka
Magisterium Bismuthi – Bismuthi subnitras
Manusan – Chlorhexidini gluconatis solutio
Metronidazolum natricum – Noraminophenazonum methanosulfonicum natrium, Analgin, Novalgin
Metronidazolum – Flagyl, Trichazol
Milicorten – Dexamethasonum
Marcoststin – Nystatinum, Mycostatinum
Mycifradinum – Neomycinum, Flavomycinum, Bucomicin
Mycostatinum – Nystatinum, Marcoststin


N
Natrii benzoas – Natrium benzoicum
Natrii bromidum – Natrium bromatum, Natrium sedativum
Natrii sulfas – Natrium sulfuricum, Sól Glauberska
Natrii tetraboras – Natrium tetraboricum, Natrium biboricum, Borax
Natrii thiosulfas – Natrium thiosulfuricum, Natrium hyposulfurosum.
Neomycinum – Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Nicethamidum – Cardiamidum
Novalginum – Metamizolum natricum
Novocainum hydrochloridum – Procaini hydrochloridum
Nystatinum – Mycostatinum, Marcostatin, Fungicidinum


O
Olej parafinowy – Paraffinum liquidum
Oleum minerale album – Paraffinum liquidum
Oleum Rusci - Dziegięć sosnowy
Oleum Theobromatis  -Butyrum Cacao, Cacao Oleum,


P
Papaverini chydrochloridum – Papaverinum chydrochloricum, Papaverinum muriaticum
Paracetamolum – Acenol, Acetaminophen
Paraffinum liquidum – Petrolatum liquidum, Oleum minerale album, Olej parafinowy
Paraffinum solidum – Ceresinum
Petrolatum – Vaselinum flavum
Petrolatum album – Vaselinum album
Phenobarbitalum – Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal
Pilocarpini hydrochloridum – Pilocarpinum hydrochloricum
Pix Lithanthracis – Prodermina, Maź pogazowa
Pix liquida Pini – Dziegięć sosnowy, Maź sosnowa
Płyn Burowa – Alumini subacetatis solutio
Płyn Lugola – Iodi solutio aquosa
Polocainum hydrochloricum – Procaini hydrochloridum
Prednisolonum – Encortolon, Ultracorten H
Prednisoni acetas – Encorton
Procaini hydrochloridum Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Proderminum – Pix Lithanthracis
Promethazini hydrochloridum – Promethazinum hydrochloricum, Diphergan
Protargol – Argentum proteinicum
Proszek troisty – Pulvis magnesiae cum rheo
Pulvis magnesiae cum rheo – Proszek troisty, Pulvis Magnesiae compositus
Pyralginum – Metamizolum natricum, Noraminophenazonum methanosulfonicum natrium, Analgin, Novalgin
Pyramidonum – Aminophenazonum


R
Radix Cephaelidis – Radix Ipecacuanhae
Radix Glycyrrhizae – Radix Liquiritiae
Radix Ipecacuanhae - Radix Cephaelidis
Radix Liquiritiae - Radix Glycyrrhizae
Relanium – Diazepamum
Resorcinolum – Resorcinum
Retinol – Retinoli palitas
Retinoli acetas – Vitaminum A
Retinoli palitas – Axerophtolum, Vitaminum A, Retinol
Riboflavinum – Lactoflavinum, Vitaminum B2
Rivanolum – Ethacridini lactas


S
Saccharum – Saccharosum, Saccharum album, Sucrosum, Sacharum
Saccharum amylaceum – Glucosum
Saccharum lactis – Lactosum
Sapo medicates – Sapo medicinalis, Sapo durus
Scopolaminum hydrobromicum – Hyoscini hydrobromidum
Sirupus simplex – Sirupus sacchari, Ulepek
Solutio Formaldehydi – Formaldehydum 40%
Solutio iodi aquosa – Iodi solutio aquosa
Solutio iodi spirituosa – Iodi solutio spirituosa
Sól Glauberska Natrii sulfas
Spiritus concentratus – Ethanolum 760g/l
Spiritus dilutes – Aethanolum 70o
Spiritus Vini – Ethanolum 760g/l
Sulfogaiacolum – Sulfoguaiacolum, Kalium guaiacolosulfonicum, Thiocolum, Kalii guaiacolosulfonas


T
Talcum – Talcum depuratum, Talcum venetum, Łojek
Tanninum – Acidum tannicum, Acidum gallotannicum
Theinum – Coffeinum
Thiocolum – Sulfogaiacolum
Tinctura Iodi – Solutio Iodi spirituosa
Tinctura Polemoni – Valerianae tincture
Tragacantha – Gummi Tragacantha


U
Ulepek – Sirupus simplex
Urea – Urea pura, Carbamidum, Elacacutan
Urotropinum – Methenaminum


V
Valerianae tinctura – Tinctura valerianae, Tinctura Polemoni, Krople walerianowe
Valium – Diazepamum
Vaselinum album – Petrolatum album
Vaselinum flavum – Petrolatum
Veronalum Barbitalum
Veronalum solubile – Barbitalum natricum


W
Woda utleniona – Hydrogenii peroxidum 3%


X
Xylocainum – Lidocaini hydrochloridum


Z
Zinci oxidum – Zincum oxydatum
Zinci sulfas – Zincum sulfuricummgr farm. Arkadiusz Przybylski

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 2

Sortuj komentarze:
6 lat temu
mariuszzawadzki

Przydatny artykuł. Zwłaszcza teraz, kiedy pielęgniarze i pielęgniarki ze specjalnymi uprawnieniami mogą wypisywać recepty na niektóre leki dla swoich pacjentów. Z drugiej strony dobrze, że można sobie przypomnieć nazwy niektórych substancji aktywnych. Chociażby w tym celu, aby przed pacjentami nie wykazać się ignorancją. Jako przedstawiciele zawodów medycznych powinniśmy znać przynajmniej podstawowe leki i znać zawarte w nich substancje aktywne. W końcu w każdej chwili może ktoś nas spytać o poradę i mi osobiście byłoby nie zręcznie nie być w stanie udzielić kompetentnej odpowiedzi. Dlatego cieszę się, że te najbardziej podstawowe substancje zostały zawarte w opisie powyżej i w każdej chwili można pozyskać do nich dostęp.

6 lat temu
danutka1

Masz rację, że powyższy spis synonimów jest bardzo przydatny i dobrze mieć dostęp do zebranych informacji. Zwłaszcza tak jak zauważyłeś, w czasie kiedy przyznano nam prawo wystawiania recept po specjalnych kursach. Jestem przekonana, że nie raz jeszcze przyjdzie mi tutaj zajrzeć.