Od pierwszego września obowiązuje nowa lista refundacyjna

Od 1 września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Refundacją zostało objętych kilka nowych, ważnych leków. Zmieniły się także istniejące programy lekowe.

- Przy tej liście udało się nam wprowadzić nowe cząsteczki, powiększając spektrum terapeutyczne dla naszych pacjentów. Na rynku aptecznym dodano 68 produktów. Wydatki pacjentów w tej grupie zmniejszyły się o 65 procent. Patrząc globalnie, pacjenci będą płacić mniej za 366 produktów, a cena detaliczna zmaleje w przypadku 516 produktów – powiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech. Wskazał, że zmiany dotyczą zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych.

Pacjenci pediatryczni leczeni adalimumabem lub infliksymabem po zakończeniu leczenia w programie lekowym „Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna” będą mogli powrócić do terapii w przypadku nagłego zaostrzenia choroby już po zakończeniu leczenia (nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10-ciu punktów).

Do tej pory gdy stan pacjenta pogarszał się po odstawieniu leku, nie mógł on powrócić do terapii. Mógł tylko ponownie przystąpić do programu – w tym celu musiał jeszcze raz zakwalifikować się na podstawie restrykcyjnych kryteriów. Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszenia J-elita oraz gastroenterologów. Resort zdrowia poinformował również, że obecnie proceduje wnioski, które uwzględniają dwuletni okres leczenia dla leku adalimumab w leczeniu dzieci i osób dorosłych.

W ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego” umożliwiono leczenie substancjami czynnymi: fumaran dimetylu, peginterferon beta 1a oraz teryflunomidem już od 12. roku życia w ramach tzw. wskazania off-label. Od 1 września leki te będą wykorzystywane w leczeniu dzieci. To wypełni lukę systemową, ponieważ dotychczas pacjenci w wieku 17 lat nie mieli do nich dostępu – musieli czekać do osiągnięcia pełnoletności.

Zmieniły się też niektóre kryteria wykluczenia z programu, które bardziej odpowiadają realiom terapeutycznym. „Jest to wyraz ciągłego aktualizowania zapisów programów, tak aby nie odstawały ani od aktualnej wiedzy medycznej, ani od praktyki szpitalnej” - czytamy w komunikacie ministerstwa. Zmiany zostały wprowadzone we współpracy specjalistów w dziedzinie neurologii.

W programie lekowym „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” dodane zostało kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży. Dzięki temu te pacjentki powrócą do leczenia po zakończeniu ciąży bez zbędnej procedury ponownej kwalifikacji. Zmieniono także okres wykonywania MRI (z 30 dni na 60 dni).

Od 1 września 2017 roku refundowane są leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne. Pixuvri będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia. Imbruvica będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.

Desmopresyna będzie refundowana w nowym wskazaniu off-label, lepiej wyprofilowanym dla pacjentów, które umożliwi jej stosowanie już po pierwszym miesiącu nieskutecznego postępowania wspomagającego i motywującego zamiast (jak wcześniej) oczekiwania na jej włączenie aż 3 miesiące (mimo stwierdzonej nieskuteczności leczenia).

„Ta zmiana jest nie tylko odpowiedzią na głosy pacjentów, lecz także realizuje nasze zapowiedzi dotyczące polityki lekowej. Stawiamy na długofalowe działania – lepiej szybciej włączyć skuteczne leczenie, niż niepotrzebnie długo czekać. Jest to rozwiązanie bardziej efektywne dla każdej ze stron” - poinformował resort zdrowia.

Na kolejny okres przedłużono również refundację leku Lantus. Chorzy na cukrzycę nadal będą mogli korzystać z tej opcji terapeutycznej w ramach refundacji. Ciągłość ich leczenia nie zostanie przerwana i nie będą zmuszeni do zmiany na inny wstrzykiwacz, do którego nie byli przyzwyczajeni.

Odnosząc się do kwestii leków immunosupresyjnych, wiceminister podkreślił, że wszystkie leki, do których zwiększyła się dopłata pacjenta, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki: „leki generyczne są bezpiecznymi, sprawdzonymi i skutecznymi odpowiednikami leków oryginalnych”- podkreślił.

W wyniku konsultacji po opublikowaniu projektu XXXV obwieszczenia refundacyjnego dodano dla grupy pacjentów pediatrycznych wskazanie pozarejestracyjne (off-label) produktu leczniczego CortimenMMX w brzmieniu: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające, indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające. Dodatkowo zmniejszyła się cena produktu Xgeva stosowanego w leczeniu szpitalnym oraz dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.

Zobacz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.87)

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: