Od pierwszego listopada obowiązuje nowa lista refundacyjna

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W porównaniu do XXXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2017 roku, XXXVI obwieszczenie refundacyjne dodaje do wykazu 72 produkty lecznicze, w tym 45 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej, 4 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej, 2 produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii oraz 20 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Dla 23 produktów zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne. Dla 84 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 594,00 zł do 3 gr). Dla 2 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu. (od 51 gr do 1068,84 zł).

Dla 256 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr), a dla 408 produktów dopłata wzrośnie (od 1 gr do 283,50 zł). Dla 603 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 629,77 zł do 1 gr), a dla 53 produktów ceny te wzrosną (od 5 gr do 53 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znalazły się 43 produkty lecznicze obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Na liście aptecznej pojawił się Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza), stosowany przy alergii na białko mleka krowiego, w objawach związanych z alergią pokarmową z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, przy nietolerancji laktozy związanej z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórnej nietolerancji sacharozy związanej z nadwrażliwością na białka mleka krowiego a także przy innych alergiach związanych z nadwrażliwością na białka mleka krowiego i przy alergii na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

Pojawiły się również zmiany w programach lekowych:

  1. Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
  2. RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.
  3. Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.
  4. Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  5. Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  6. Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  7. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni. 

Obwieszczenie wprowadza również zmiany na liście 75+. Wykaz został rozszerzony o leki stosowane w leczeniu pacjentów z przerostem prostaty. Od 1 listopada 2017 do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisane zostały leki należące do grupy limitowej 76.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – blokujące receptory alfa-adrenergiczne zawierające substancje czynne alfuzosinum i tamsulosinum oraz do grupy limitowej 77.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające substancję czynną finasteridum.

Zobacz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 1

Sortuj komentarze:
6 lat temu
h.steblecka

Trochę nie zrozumiały jest dla mnie fakt tak częstego wprowadzania zmian w listach refundacyjnych. Wydaje mi się, że warto byłoby się zastanowić nad opracowaniem takiego zestawu leków refundowanych, który mógłby funkcjonować przez dłuższy czas w niezmienionej formie. Z całą pewnością byłoby to użyteczne dla pacjentów i mogłoby pomóc lepszym zorientowaniu się tak lekarzy jak i pielęgniarek oraz położnych uprawnionych do wypisywania leków by zawsze wypisywać pacjentom te, które mogą w przypadkach konkretnych schorzeń być zapisywane z refundacją. W innej sytuacji szkoda, aby osoby te traciły możliwość skorzystania ze zniżek, które bądź co bądź przecież powinny im przysługiwać. Trzeba też pamiętać, że nawet osoby na co dzień pracujące w różnych sektorach służby zdrowia mają na głowie wystarczająco wiele obowiązków i nie koniecznie muszą mieć czas, aby nadążać za aktualnymi wytycznymi, czy listami refundacyjnymi i według nich przepisywać konkretne leczenie. System powinien zostać maksymalnie uproszczony, by każdy komu zniżka powinna przysługiwać mógł bez obaw korzystać z pomocy lekarskiej i realizować recepty będąc pewnym, że te zniżki które powinny w konkretnych przypadkach obowiązywać rzeczywiście otrzyma.