Od pierwszego listopada obowiązuje nowa lista refundacyjna

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W porównaniu do XXXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2017 roku, XXXVI obwieszczenie refundacyjne dodaje do wykazu 72 produkty lecznicze, w tym 45 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej, 4 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej, 2 produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii oraz 20 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Dla 23 produktów zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne. Dla 84 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 594,00 zł do 3 gr). Dla 2 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu. (od 51 gr do 1068,84 zł).

Dla 256 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr), a dla 408 produktów dopłata wzrośnie (od 1 gr do 283,50 zł). Dla 603 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 629,77 zł do 1 gr), a dla 53 produktów ceny te wzrosną (od 5 gr do 53 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znalazły się 43 produkty lecznicze obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Na liście aptecznej pojawił się Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza), stosowany przy alergii na białko mleka krowiego, w objawach związanych z alergią pokarmową z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, przy nietolerancji laktozy związanej z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórnej nietolerancji sacharozy związanej z nadwrażliwością na białka mleka krowiego a także przy innych alergiach związanych z nadwrażliwością na białka mleka krowiego i przy alergii na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

Pojawiły się również zmiany w programach lekowych:

  1. Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
  2. RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.
  3. Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.
  4. Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  5. Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  6. Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
  7. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni. 

Obwieszczenie wprowadza również zmiany na liście 75+. Wykaz został rozszerzony o leki stosowane w leczeniu pacjentów z przerostem prostaty. Od 1 listopada 2017 do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisane zostały leki należące do grupy limitowej 76.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – blokujące receptory alfa-adrenergiczne zawierające substancje czynne alfuzosinum i tamsulosinum oraz do grupy limitowej 77.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające substancję czynną finasteridum.

Zobacz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 1

Sortuj komentarze:
2 lata temu
h.steblecka

Trochę nie zrozumiały jest dla mnie fakt tak częstego wprowadzania zmian w listach refundacyjnych. Wydaje mi się, że warto byłoby się zastanowić nad opracowaniem takiego zestawu leków refundowanych, który mógłby funkcjonować przez dłuższy czas w niezmienionej formie. Z całą pewnością byłoby to użyteczne dla pacjentów i mogłoby pomóc lepszym zorientowaniu się tak lekarzy jak i pielęgniarek oraz położnych uprawnionych do wypisywania leków by zawsze wypisywać pacjentom te, które mogą w przypadkach konkretnych schorzeń być zapisywane z refundacją. W innej sytuacji szkoda, aby osoby te traciły możliwość skorzystania ze zniżek, które bądź co bądź przecież powinny im przysługiwać. Trzeba też pamiętać, że nawet osoby na co dzień pracujące w różnych sektorach służby zdrowia mają na głowie wystarczająco wiele obowiązków i nie koniecznie muszą mieć czas, aby nadążać za aktualnymi wytycznymi, czy listami refundacyjnymi i według nich przepisywać konkretne leczenie. System powinien zostać maksymalnie uproszczony, by każdy komu zniżka powinna przysługiwać mógł bez obaw korzystać z pomocy lekarskiej i realizować recepty będąc pewnym, że te zniżki które powinny w konkretnych przypadkach obowiązywać rzeczywiście otrzyma.