Konferencja NRPiP: “Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych”

10–11 września 2018 roku

Do udziału w konferencji NRPiP zaprasza pielęgniarki i położne, kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa pracy.

W centrum uwagi konferencji postawiono bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w wykonywaniu zawodu, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. Świadomość zagrożeń, jakim podlegają pielęgniarki i położne podczas pracy, a także wiedza o ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, nabycie umiejętności właściwych technik i sposobów wykonywania pracy pozwala na efektywną ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa.


Więcej: nipip.pl

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: