20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

W Białymstoku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek świętowało Jubileusz XX-lecia swojej działalności. Gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim pielęgniarkom operacyjnym w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała Prezes Zofia Małas.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek powstało w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Początkowo skupiało pielęgniarki operacyjne z województwa podlaskiego, a obecnie dołączają do niego koleżanki i koledzy z innych województw.

Głównym powodem utworzenia stowarzyszenia była konieczność wsparcia pielęgniarstwa operacyjnego – dziedziny, której uprawianie wymaga najwyższych kwalifikacji, a w której zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje. Brak szkoleń, narastające problemy związane z deficytem kadry i niewłaściwą organizacją pracy w blokach operacyjnych prowadziły do pogorszenia sytuacji tej grupy pielęgniarek.

Stowarzyszenie zajęło się organizacją szkoleń i integracją środowiska pielęgniarek operacyjnych. Opracowało szczegółowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz podjęło działania w celu rozwiązania problemów zawodowych zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek operacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.osibialystok.pl

Komentarze 0

Sortuj komentarze: