20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

W Białymstoku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek świętowało Jubileusz XX-lecia swojej działalności. Gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim pielęgniarkom operacyjnym w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała Prezes Zofia Małas.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek powstało w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Początkowo skupiało pielęgniarki operacyjne z województwa podlaskiego, a obecnie dołączają do niego koleżanki i koledzy z innych województw.

Głównym powodem utworzenia stowarzyszenia była konieczność wsparcia pielęgniarstwa operacyjnego – dziedziny, której uprawianie wymaga najwyższych kwalifikacji, a w której zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje. Brak szkoleń, narastające problemy związane z deficytem kadry i niewłaściwą organizacją pracy w blokach operacyjnych prowadziły do pogorszenia sytuacji tej grupy pielęgniarek.

Stowarzyszenie zajęło się organizacją szkoleń i integracją środowiska pielęgniarek operacyjnych. Opracowało szczegółowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz podjęło działania w celu rozwiązania problemów zawodowych zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek operacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.osibialystok.pl

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: