Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

30.09-01.10.2019, Kraków

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na ogólnopolską konferencję „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”. Konferencja w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów ostatnich dwóch lat studiów medycznych.

Więcej: https://www.sps.org.pl/konferencja-psychologiczne-i-prawne-aspekty-zwiazane-przeciwdzialaniem-przemocy-w-rodzinie

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: