Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

30.09-01.10.2019, Kraków

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na ogólnopolską konferencję „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”. Konferencja w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów ostatnich dwóch lat studiów medycznych.

Więcej: https://www.sps.org.pl/konferencja-psychologiczne-i-prawne-aspekty-zwiazane-przeciwdzialaniem-przemocy-w-rodzinie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: