Prefaxine (Venlafaxine)

Prefaxine (Venlafaxine)

Dostępne dawki i opakowania:

Prefaxine    kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (37,5 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%
Prefaxine    kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (75 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%
Prefaxine  kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (150 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%

 


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Prefaxine w dawce 37,5mg, 75mg i 150mg, pakowany po 28 kapsułek o przedłożonym uwalnianiu może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • w przebiegu chorób psychicznych lub upośledzeniu umysłowym,
  • w zakresie wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją, tj.: w bólowej polineuropatia cukrzycowej.

W pozostałych przypadkach, czyli we wszystkich niżej wymienionych zarejestrowanych wskazaniach, lek Prefaxine można przepisać pełnopłatnie:

  • w leczeniu epizodów dużej depresji. W zapobieganiu nawrotom epizodów dużej depresji. W leczeniu fobii społecznej.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 137,5 mg 1op X
DS.1x1

Opis przypadku: pacjent mówi, że lekarz się pomylił bo lek miał być w dawce 150mg.

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

postać leku – farmaceuta może skorygować brak tej informacji wydając lek zgodnie z posiadaną wiedzą. Dodatkowo postać farmaceutyczna nie musi być obecna kiedy lek jest zarejestrowany tylko w postaci kapsułek.

dawka leku – o ile pacjent nie zgodzi się wrócić do lekarza w celu korekty dawki na właściwą, farmaceuta przyjmuję dawkę za błędną i może wydać lek w najniższej dawce dopuszczonej do obrotu na terytorium RP ,tj. 37,5mg.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 150 mg 1op
DS.1x1

Prefaxine 37,5 mg 1op
DS.1x1

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich recepta zawiera:

nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycznych

postać leku została pominięta, co nie stanowi błędu, gdyż Prefaxine występuje tylko w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

dawkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce. Polprazol występuje w kilku dawkach, zatem umieszczenie tej informacji na rp jest konieczne.

ilość leku

dawkowanie mogłoby zostać pominięte, gdyż ilość przepisanego leku nie przekracza 2 najmniejszych refundowanych opakowań. Zamieszczenie informacji o sposobie przyjmowania leku nie stanowi jednak błędu.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 37,5 mg 1op X
DS.1x1

W powyższym przypadku lekarz prawidłowo zapisał nazwę leku, jego dawkę oraz poziom odpłatności i dawkowanie. Brak określenia postaci leku nie jest błędem ponieważ lek Prefaxine występuje jedynie w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: