2016-08-26
Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Dostępne dawki i opakowania:

Oxodil PPH proszek do inh. w kaps. twardej (12 µg) 60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Oxodil PPH proszek do inhalacji w kaps. może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

 • w astmie, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapaleniu oskrzeli.
 
W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

 • w leczeniu podtrzymującym astmy, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami. W łagodzeniu objawów obturacji dróg oddechowych oraz zapobieganiu objawom wywołanym wysiłkiem u pacjentów z astmą, jeżeli nie uzyskano zadowalającej kontroli astmy za pomocą odpowiedniego leczenia kortykosteroidami. W leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
 • Zaleca się, aby leczenie rozpoczynał lekarz pulmonolog.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

Rp.
Oxodil 1op a 60 kaps.
DS. 2x1

Adres pacjenta: adres przechodni.

W przypadku osoby bezdomnej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku lekarz powinien wpisać w polu recepty przeznaczonym na dane pacjenta adres siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej. Odpłatność w tym przypadku zostanie uzupełniona przez farmaceutę na co pozwala paragraf 16 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 roku.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

Rp.
Oxodil 180 kaps.
DS. wiadomo

Opis sytuacji: pacjent pokazuje legitymację ZK

W tej sytuacji recepta zawiera 3 błędy:

nazwa leku – prawidłowa nazwa leku to Oxodil PPH, jednak ponieważ jest to jedyny zarejestrowany na terenie RP Oxodil, to można przyjąć, że zapisana nazwa wystarczająco identyfikuje preparat jaki ma zostać wydany pacjentowi.

odpłatność leku - lek Oxodil PPH występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek ze zniżką, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%. Okazana przez pacjenta legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nic nie zmienia, ponieważ pacjentowi leki bezpłatnie do limitu przysługują jedynie to, które są zarejestrowane w pełnym zakresie wskazań, nie zaś we wskazaniu warunkowanej określonym stanem klinicznym.

sposób dawkowania – rozporządzenie w sprawie recept lekarskich pozwala na wypisanie bez podawania sposobu dawkowania ilości leku odpowiadającej dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom. W tym przypadku przepisanie 3op wymaga, żeby dawkowanie było obecne na recepcie, w przeciwnym wypadku pacjent może otrzymać tylko 2op Oxodilu PPH.

2016-08-26
Ranigast® (Ranitidinum)


Dostępne dawki i opakowania:

Ranigast® tabl. powl. 150mg - 60 szt. Lek na liście leków refundowanych – Ryczałt
Ranigast® Pro  tabl. powl. 75mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Max  tabl. powl. 150mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Max  tabl. powl. 150mg - 20 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Fas tabl. mus. 150Mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ranigast® w dawce 150mg pakowany po 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% ryczałtową w następujących wskazaniach:

 • Choroba wrzodowa dwunastnicy oraz łagodna postać choroby wrzodowej żołądka.
 • Zapobieganie i leczenie owrzodzeń dwunastnicy występujących podczas stosowania niesteroidowychleków przeciwzapalnych (NLPZ).
 • Owrzodzenia dwunastnicy współistniejące z zakażeniem Helicobacterpylori.
 • Choroba refluksowa przełyku:
- objawowe leczenie dolegliwości związanych z chorobą refluksową przełyku
- Refluksowe zapalenie przełyku.
 • Objawowe leczenie nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobąorganiczną przewodu pokarmowego.
 • Zespół Zollingera-Ellisona.
 • Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego u pacjentów ciężko chorych.
 • Zapobieganie nawracającym krwawieniom z wrzodów żołądka i dwunastnicy.
 • Zapobieganie wystąpieniu zespołu Mendelsona.
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością ryczałtową:

 • zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast Max 150 mg   60 tabl.      ryczałt
S. 1x1


W tym przypadku błędnie została określona nazwa leku.


Nazwa Ranigast Max przypisana jest tylko produktowi dostępnemu OTC, w takim przypadku aptekarz nie może dokonać zamiany opakowania nierefundowanego na takie, które znajduje się na liście Obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych. Na tak wypisaną rp pacjent może jedynie otrzymać lek Ranigast Max z odpłatnością 100%.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast 150 mg   60 tabl.  (słoik)    ryczałt
S. 1x1

Umieszczenie informacji o sposobie pakowania leku nie jest konieczne na recepcie. W tym przypadku Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych zawiera jedynie informację o zarejestrowanym leku Ranigast pakowanym w blistry, zatem lek ten może być wydany z refundacją NFZ. Gdyby zarejestrowany był także Ranigast pakowany w słoik i lek ten nie byłby objęty refundacją receptę należałoby zrealizować z odpłatnością 100%.Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Ranigast

Rp.
Ranigast 150 mg
2 op a 60 tabl. powl. Odpłatność: R
DS. 2x dziennie przez 60 dni

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich recepta zawiera:

nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci. Zatem w tym przypadku postać mogłaby zostać pominięta, ale jej umieszczenie nie stanowi błędu.

dawkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce. Polprazol występuje w kilku dawkach, zatem umieszczenie tej informacji na rp jest konieczne.

ilość leku

dawkowanie mogłoby zostać pominięte, gdyż ilość przepisanego leku nie przekracza 2 najmniejszych refundowanych opakowań. Zamieszczenie informacji o sposobie przyjmowania leku nie stanowi jednak błędu.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast 150 mg  2op. x 60 tabl. Pow;      ryczałt
S. 2x1 .

2016-08-26
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma®


Dostępne dawki i opakowania:

Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 10amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 10ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 5ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 50amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 50amp. a 5ml (szkło) Lek nierefundowany


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma może być wypisany z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 • jako jałowy roztwór, stosowany  jako rozpuszczalnik i nośnik leków do podawania parenteralnego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 10 amp. a 10ml (szkło)
S. wiadomo
Odpłatność: 50%  

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

odpłatność – odpłatność zapisana na recepcie jest błędna i odnosi się do leku Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma pakowanego po 100amp. 5- lub 10 mililitrowych. Wypisana na recepcie sól fizjologiczna jest nierefundowana.

dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 2 najmniejsze opakowania leku dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej tj. 2 ampułki. Lek należy do leków parenteralnych, więc farmaceuta ma prawo go podzielić do opakowania bezpośredniego – tj. na pojedyncze ampułki.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
Biofuroksym 500mg No 5
DS. 2x1/2 i.m.
0,9% Inj. Natrii Chlorati No 5
DS. 2x1/2

W tym przypadku lekarz prawidłowo określił nazwę leku, ilość ampułek oraz dawkowanie. Brak odpłatności nie stanowi problemu, ponieważ lek w wykazie leków refundowanych posiada tylko jeden poziom odpłatności.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 100 amp. a 10ml (tworzywo)
S. 2 x 1 ampułka do inhalacji
Odpłatność: 50%.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% Inj. Natrii Chlorati 1 op a 50 amp.        odpł. 50%
Amp. a 10 ml.

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

odpłatność – Opakowania po 50 ampułek są nierefundowane, farmaceuta nie może zamienić opakowania nierefundowanego na refundowane, więc mimo wypisanej odpłatności 50% zmuszony jest wydać lek pełnopłatnie.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% NaCl 10 amp
DS. do inhalacji

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

nazwa leku – nazwa powinna jednoznacznie identyfikować preparat jaki ma zostać wydany. W powyższym przypadku mogłoby się wydawać, że tak jest w istocie, niemniej jednak istnieje również inny preparat soli fizjologicznej niepodlegający refundacji nadający się do inhalacji i rozcieńczania leków podawanych w nebulizacji, a nieprzeznaczony do podania parenteralnego. I taki naszym zdaniem należy pacjentowi wydać lub też Inj. Natrii Chlorati Isotonica Polpharma za pełną odpłatnością.

postać leku – zapisanie postaci leku na recepcie jest niezbędne jedynie kiedy lek posiada więcej niż jedną postać. Co więcej farmaceuta może określić ją na podstawie posiadanej wiedzy.

odpłatność – pominięcie odpłatności pozwala wydać pacjentowi lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

wielkość opakowania – wielkość opakowania, o ile lek występuje w kilku wielkościach, powinna zostać określona na recepcie. W powyższym przypadku farmaceuta może wydać lek w mniejszym refundowanym opakowaniu, tf. Po 5ml.

zastosowanie – jak wiadomo lek jest refundowany jako rozpuszczalnik do iniekcji, a w inhalacji już nie jest. Sugerowanie się wskazaniami refundacyjnymi podczas realizacji recepty leży poza uprawnieniami farmaceuty.

2016-08-26
Avedol® (Carvedilolum)


Dostępne dawki i opakowania:

Avedol® tabl. powl. 6,25mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Avedol® tabl. powl. 12,5mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Avedol® tabl. powl. 25mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Avedol® w dawce 6,25 12,5 i 25 mg pakowany po 30 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

 • udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

 • zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Avedol®:

Rp.
Avedol  12,5 mg a 30 szt. 4op.   

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

odpłatność – lekarz nie określił odpłatności przy leku Avedol®. Osoba wydająca, wydaje lek z odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 30%.

dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać dwa najmniejsze opakowanie leku Avedol®, zarejestrowane w wykazie leków refundowanych  tj. 1op po 30 tabletek powlekanych.

postać leku - błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci fiolek, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Avedol®:

Rp.
Avedol  12,5 mg a 30 szt. 3op.     30%
D.S. 1x1 przez 90 dni

W tym przypadku recepta nie zawiera żadnych nieprawidłowości:

Lekarz w przypadku przepisania więcej niż 2 najmniejszych opakowań zobowiązany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich §6 umieścić na recepcie dawkowanie, co w tym przypadku zostało poprawnie zrobione. Lek występuje w kilku dawkach, słusznie zatem zaznaczono jaka dawka ma być wydana w tym przypadku. Przy nazwie leku została określona odpłatność na podstawie postawionej diagnozy i ChPL preparatu Avedol®.

2016-08-26
Briglau PPH (Brimonidine tartrate)


Dostępne dawki i opakowania:

Briglau PPH krople do oczu, roztwór (2 mg/ml) but. 5 ml Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Briglau PPH krople do oczu może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

 • w jaskrze,
W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

 • w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CSG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CSG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

Przykład błędnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 4op
S.2x1

Dane przychodni: nieczytelne ostatnie cyfry REGON

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

ilość leku – obliczamy biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz 90 dniowy czas kuracji zgodne z §8.1 pkt 3) oraz §16.2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich .W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op, celem zabezpieczenia 90 dniowej kuracji.

odpłatność – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ Briglau PPH nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

dane przychodni – zgodnie z §16.1. pkt. 2a) kiedy dane świadczeniodawcy są nieczytelne farmaceuta określa je na podstawie posiadanych danych, zapisuje na rewersie i składa swój podpis.

Przykład poprawnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 3op  Ryczałt
S.2x1 (pacjent w ciągu miesiąca zużyje 1 op)

W tym przypadku poprawnie została określona:

nazwa leku

odpłatność

ilość leku, którą obliczamy biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz 90 dniowy czas kuracji zgodne z §8.1 pkt 3) oraz §16.2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich .W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op.

Pominięta została postać leku, gdyż preparat o tej nazwie występuje tylko w postaci kropli do oczu.


Przykład poprawnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.
Briglau PPH 3op
S.1x1 OPL

W powyższym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę leku, jego ilość oraz zdawało by się sposób dawkowania. Jednakże brak jednoznacznej informacji co do ilości kropli podawanego leku. W związku z powyższym należy takie dawkowanie uznać za nieprecyzyjne i wydać pacjentowi lek w ilości 2op. Brak odpłatności nie jest błędem ponieważ krople Briglau PPH mają tylko jeden poziom odpłatności w wykazie leków refundowanych.

.

2016-08-26
Klabion (Clarithromycin)


Dostępne dawki i opakowania:

Klabion tabl.powl. (250 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (250 mg) 14szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 10szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Klabion w dawce 250mg 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących lekkich i średnio ciężkich zakażeniach: zapaleniu gardła i migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes; w ostrym zapaleniu zatok wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, w wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae; w niepowikłanym zakażeniu skóry i tkanek miękkich wywołanym przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;w chorobie wrzodowej dwunastnicy przebiegającej z zakażeniem Helicobacter pylori (w leczeniu skojarzonym z inhibitorami pompy protonowej i np. amoksycyliną); w rozsianym zakażeniu Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare oraz w zapobieganiu uogólnionym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium (MAC) u pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza zarażonych HIV.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion 500 mg 1op
DS. 2x1  przez 7 dni
Inne dane z recepty: data wystawienia taka sama jak data realizacji od.

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

odpłatność -  ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

ilość leku – zgodnie z §16.2. rozporządzenia farmaceuta przyjmuje i wydaje mniejszą ilość tj. opakowanie 10 tabl. za przepisaną przez lekarza.

data realizacji od – zgodnie z §17.2. termin realizacji recepty na antybiotyk nie może przekroczyć 7 dni od daty wystawienia. Powyższy zapis jest problematyczny tylko z punktu oprogramowania aptecznego.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion kaps 500  30%
2x1 przez  14 dni


Recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

odpłatność – lek Klabion może być wydany jedynie z odpłatnością 50%, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 50%.

ilość opakowań- bezpośrednio lekarz nie podał ilości opakowań ale ze sposobu dawkowania wynika iż pacjent powinien otrzymać 28 tabletek na 14 dni kuracji czyli dwa opakowania po 14 tabletek.

2016-08-26
Polpril (Ramipril)


Dostępne dawki i opakowania:


Polpril® kaps. twarde (2,5 mg) 28 szt. Lek pełnopłatny
Polpril® kaps. twarde (5 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Polpril® kaps. twarde (10 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Polpril® tabl. (2,5 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Polpril® tabl. (5 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Polpril® tabl. (10 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Polpril w dawce 2,5mg, 5mg i 10mg pakowany po 28 tabl. lub kaps. może przepisać z odpłatnością Ryczałtową w następujących wskazaniach:

 • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego: w zmniejszeniu chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub z cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. W leczeniu chorób nerek: w początkowym stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonym na podstawie obecności mikroalbuminurii, w jawnej nefropatii cukrzycowej stwierdzonej na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, w jawnej nefropatii kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa stwierdzonej na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę. W leczeniu objawowej niewydolności serca. W prewencji wtórnej u pacjentów po ostrym zawale serca: w zmniejszeniu umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - preparat należy włączyć do leczenia w okresie >48 h od wystąpienia ostrego zawału serca.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci kapsułek z odpłatnością Ryczałtową:

 • w nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej chorobie nerek, w leczeniu renoprotekcyjnym - u dzieci do 18 roku życia.


Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Polpril:

Rp.
Polpril 5 56 tabl.

Opis sytuacji: Pacjent życzy sobie kapsułki, gdyż tabletki są dla niego gorzkie.


W tym przypadku recepta została wypisana poprawnie, gdyż lekarz określił nazwę, dawkę, postać leku oraz ilość jaka ma zostać wydana pacjentowi. Brak podanej odpłatności nie stanowi problemu, ponieważ Polpril posiada tylko jedną odpłatność zniżkową. Problematyczna jest jedynie prośba pacjenta, bo ustawa refundacyjna nie pozwala wydać zniżkowo, nawet na żądanie, leku droższego niż zapisany na recepcie. Pacjent niestety otrzyma tabletki lub uiści pełna opłatę za kapsułki (zakładając, że  nie będzie chciał wrócić do lekarza celem poprawy recepty).

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Polpril:

Rp.
Polpril 5 56 tabl.  R

Opis sytuacji: Pacjent życzy sobie dawkę 2,5mg, gdyż jak twierdzi doszło do pomyłki ze strony lekarza

Recepta została wypisana prawidłowo. Lekarz określił nazwę, dawkę, postać leku, odpłatność oraz ilość jaka ma zostać wydana pacjentowi. Farmaceuta może wydać pacjentowi dawkę 2,5mg, gdyż jak określa Rozporządzenie MZ w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych: Osoba realizujàca receptę może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie. Farmaceuta powinien jednak dla pewności skontaktować się z lekarzem i ustalić, czy faktycznie do pomyłki doszło.