Avedol® (Carvedilolum)

Avedol® (Carvedilolum)


Dostępne dawki i opakowania:

Avedol® tabl. powl. 6,25mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Avedol® tabl. powl. 12,5mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Avedol® tabl. powl. 25mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Avedol® w dawce 6,25 12,5 i 25 mg pakowany po 30 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

  • zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Avedol®:

Rp.
Avedol  12,5 mg a 30 szt. 4op.   

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

odpłatność – lekarz nie określił odpłatności przy leku Avedol®. Osoba wydająca, wydaje lek z odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 30%.

dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać dwa najmniejsze opakowanie leku Avedol®, zarejestrowane w wykazie leków refundowanych  tj. 1op po 30 tabletek powlekanych.

postać leku - błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci fiolek, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Avedol®:

Rp.
Avedol  12,5 mg a 30 szt. 3op.     30%
D.S. 1x1 przez 90 dni

W tym przypadku recepta nie zawiera żadnych nieprawidłowości:

Lekarz w przypadku przepisania więcej niż 2 najmniejszych opakowań zobowiązany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich §6 umieścić na recepcie dawkowanie, co w tym przypadku zostało poprawnie zrobione. Lek występuje w kilku dawkach, słusznie zatem zaznaczono jaka dawka ma być wydana w tym przypadku. Przy nazwie leku została określona odpłatność na podstawie postawionej diagnozy i ChPL preparatu Avedol®.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: