Klabion (Clarithromycin)

Klabion (Clarithromycin)


Dostępne dawki i opakowania:

Klabion tabl.powl. (250 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (250 mg) 14szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 14szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Klabion w dawce 250mg 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących lekkich i średnio ciężkich zakażeniach: zapaleniu gardła i migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes; w ostrym zapaleniu zatok wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, w wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae; w niepowikłanym zakażeniu skóry i tkanek miękkich wywołanym przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;w chorobie wrzodowej dwunastnicy przebiegającej z zakażeniem Helicobacter pylori (w leczeniu skojarzonym z inhibitorami pompy protonowej i np. amoksycyliną); w rozsianym zakażeniu Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare oraz w zapobieganiu uogólnionym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium (MAC) u pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza zarażonych HIV.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion 500 mg 1op
DS. 2x1  przez 7 dni
Inne dane z recepty: data wystawienia taka sama jak data realizacji od.

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

odpłatność -  ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

ilość leku – zgodnie z §16.2. rozporządzenia farmaceuta przyjmuje i wydaje mniejszą ilość tj. opakowanie 10 tabl. za przepisaną przez lekarza.

data realizacji od – zgodnie z §17.2. termin realizacji recepty na antybiotyk nie może przekroczyć 7 dni od daty wystawienia. Powyższy zapis jest problematyczny tylko z punktu oprogramowania aptecznego.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion kaps 500  30%
2x1 przez  14 dni


Recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

odpłatność – lek Klabion może być wydany jedynie z odpłatnością 50%, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 50%.

ilość opakowań- bezpośrednio lekarz nie podał ilości opakowań ale ze sposobu dawkowania wynika iż pacjent powinien otrzymać 28 tabletek na 14 dni kuracji czyli dwa opakowania po 14 tabletek.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: