Bioracef (Cefuroxime axetil)

Bioracef (Cefuroxime axetil)


Dostępne dawki i opakowania:

Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Bioracef w dawce 125mg,250mg lub 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku >5 lat: w ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków; w bakteryjnym zapaleniu zatok przynosowych; w ostrym zapaleniu ucha środkowego; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli; w zapaleniu pęcherza moczowego; w odmiedniczkowym zapaleniu nerek; w niepowikłanych zakażeniach skóry i tkanek miękkich; we wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).
  • Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef tabl. powl. (500 mg)    Odpłatność:   50%
DS.: 2x 1 przez 7 dni

Recepta nie określa ilości tabletek, jednak farmaceuta może te dane uzyskać na podstawie dawkowania i  wydać pacjentowi opakowanie po 14 tabletek. Zapis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku zawiera nazwę handlową leku, postać leku w jakiej lek występuje, dawkę i sposób dawkowania. Należy pamiętać, że zgodnie z §8.1. przy ilości leku nieprzekraczającej dwóch najmniejszych opakowań, dawkowanie może zostać pominięte, z wyłączeniem leków odurzających w lekach gotowych  i leków recepturowych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest  dawkowanie dla preparatów zawierających substancje bardzo silnie działające – wykaz A.Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef 500mg 14 tabl.
S. 1 tabl. co 12 godzin

Opis recepty: pomyłka w numerze pesel pacjenta, niewyraźny nr prawa wykonywania zawodu lekarza

Farmaceuta w ramach swoich uprawnień wynikających z rozporządzenia w sprawie recept lekarskich może na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy RP uzupełnić braki formalne. W tym celu zapisuje niezbędne i poprawne dane na rewersie recepty i stawia swój podpis.


Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef 500mg 60 tabl.  Odpłatność R
S. 1 tabl co 12godz przez 30 dni

Opis recepty: data realizacji od określona na za miesiąc w stosunku do daty wystawienia recepty.

W powyższym przypadku recepta zawiera 1 błąd:

data realizacji – recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni od daty wystawienia. Mimo, że zapisana ilość stwarza wrażenie kuracji miesięcznej to realizacja ze zniżką nie może przekroczyć wspomnianych 7 dni.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: