Atorvasterol (Atorvastatinum)

Atorvasterol (Atorvastatinum)


Dostępny dawki i opakowania:Atorvasterol® tabl. powl. 10mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Atorvasterol® tabl. powl. 20mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Atorvasterol® tabl. powl. 40mg - 30 szt. Lek nierefundowanyW przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Atorvasterol® w dawce 10mg i 20mg pakowany po 30 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

 
  • Hipercholesterolemia
Atorvasterol jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.
Atorvasterol jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna.

  • Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.


Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

  • Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Atorvasterol®:
 
Rp.
Atorvasterol  24mg   3op. Odpłatność: Zgodnie z CHPL
DS.: Wiadomo  


W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

dawka leku – w tym przypadku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku farmaceuta ma możliwość wydać lek w najmniejszej dostępnej dawce. Aptekarz mając jednak wątpliwości, czy pomylona została dawka, czy nazwa leku może odmówić wydania preparatu.

odpłatność – określenie odpłatności należy do lekarza, farmaceuta mimo umieszczonej na recepcie diagnozy nie może decydować o poziomie refundacji. W tym przypadku aptekarz odpłatność: „zgodnie z CHPL” może uznać za niezgodną z rozporządzeniem i wydać lek z refundacją 30% do wysokości limitu.

dawkowanie – dawkowanie „wiadomo” nie określa precyzyjnie sposobu w jaki pacjent będzie przyjmował lek. W tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie dwa najmniejsze opakowania.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Atorvasterol:

Rp.
Atorwasterol 20mg 28 tabl. 1op Odpłatność 30%

Opis: Pacjentka ostatnio przyjmowała lek simvasterol i prosi o zamianę.

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

nazwa leku – nazwę leku farmaceuta może uznać za prawidłową o ile jednoznacznie identyfikuje preparat, co niewątpliwie ma miejsce w powyższym przypadku.

ilość leku – z zapisanych ilość opakowań i jednostek dawkowania wynikają różne ilości, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich farmaceuta powinien przyjąć mniejszą z nich jako przepisaną przez lekarza, tj. 28 tabl.. Niestety Atorvasterol nie występuje w wykazie leków refundowanych w takim opakowaniu, co więcej nie posiada nawet takiej rejestracji. W związku z powyższym farmaceuta może wydać pacjentowi opakowanie refundowane z odpowiednią adnotacją na rewersie recepty.

dawkowanie – lekarz przepisując ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom refundowanym nie musi zapisywać sposobu dawkowania (oczywiście z wyłączeniem leków narkotycznych, psychotropowych, a także bardzo silnie działających w lekach recepturowych).

Niestety farmaceuta nie może uczynić zadość prośbie pacjentki. Sugeruje więc ponowną wizytę u lekarza w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Atorvasterol®:

Rp.
Atorvasterol  0,02mg   3op. Odpłatność: bezpłatnie
DS.: Wiadomo   

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

dawka leku – w tym przypadku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku farmaceuta ma możliwość wydać lek w najmniejszej dostępnej dawce. Aptekarz mając jednak wątpliwości, czy pomylona została dawka, czy nazwa leku może odmówić wydania preparatu.

odpłatność – lek Atorvasterol dostępny jest z odpłatnością 30% i tak też zostanie wydany. Farmaceuta na odwrocie rp musi poczynić odpowiednie adnotacje.

dawkowanie – dawkowanie „wiadomo” nie określa precyzyjnie sposobu w jaki pacjent będzie przyjmował lek. W tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie dwa najmniejsze opakowania.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Atorvasterol®:

Rp.
Atorvasterol  10mg a 30 tabl. powl. 
S. 1 x 1 tabl. powl. wieczorem
Odpłatność: 30%  .Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: