Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma®

Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma®


Dostępne dawki i opakowania:

Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 10amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 10ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 5ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 50amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma może być wypisany z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • jako jałowy roztwór, stosowany  jako rozpuszczalnik i nośnik leków do podawania parenteralnego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 10 amp. a 10ml (szkło)
S. wiadomo
Odpłatność: 50%  

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

odpłatność – odpłatność zapisana na recepcie jest błędna i odnosi się do leku Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma pakowanego po 100amp. 5- lub 10 mililitrowych. Wypisana na recepcie sól fizjologiczna jest nierefundowana.

dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 2 najmniejsze opakowania leku dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej tj. 2 ampułki. Lek należy do leków parenteralnych, więc farmaceuta ma prawo go podzielić do opakowania bezpośredniego – tj. na pojedyncze ampułki.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
Biofuroksym 500mg No 5
DS. 2x1/2 i.m.
0,9% Inj. Natrii Chlorati No 5
DS. 2x1/2

W tym przypadku lekarz prawidłowo określił nazwę leku, ilość ampułek oraz dawkowanie. Brak odpłatności nie stanowi problemu, ponieważ lek w wykazie leków refundowanych posiada tylko jeden poziom odpłatności.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 100 amp. a 10ml (tworzywo)
S. 2 x 1 ampułka do inhalacji
Odpłatność: 50%.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% Inj. Natrii Chlorati 1 op a 50 amp.        odpł. 50%
Amp. a 10 ml.

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

odpłatność – Opakowania po 50 ampułek są nierefundowane, farmaceuta nie może zamienić opakowania nierefundowanego na refundowane, więc mimo wypisanej odpłatności 50% zmuszony jest wydać lek pełnopłatnie.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% NaCl 10 amp
DS. do inhalacji

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

nazwa leku – nazwa powinna jednoznacznie identyfikować preparat jaki ma zostać wydany. W powyższym przypadku mogłoby się wydawać, że tak jest w istocie, niemniej jednak istnieje również inny preparat soli fizjologicznej niepodlegający refundacji nadający się do inhalacji i rozcieńczania leków podawanych w nebulizacji, a nieprzeznaczony do podania parenteralnego. I taki naszym zdaniem należy pacjentowi wydać lub też Inj. Natrii Chlorati Isotonica Polpharma za pełną odpłatnością.

postać leku – zapisanie postaci leku na recepcie jest niezbędne jedynie kiedy lek posiada więcej niż jedną postać. Co więcej farmaceuta może określić ją na podstawie posiadanej wiedzy.

odpłatność – pominięcie odpłatności pozwala wydać pacjentowi lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

wielkość opakowania – wielkość opakowania, o ile lek występuje w kilku wielkościach, powinna zostać określona na recepcie. W powyższym przypadku farmaceuta może wydać lek w mniejszym refundowanym opakowaniu, tf. Po 5ml.

zastosowanie – jak wiadomo lek jest refundowany jako rozpuszczalnik do iniekcji, a w inhalacji już nie jest. Sugerowanie się wskazaniami refundacyjnymi podczas realizacji recepty leży poza uprawnieniami farmaceuty.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: