Pinexet® (Quetiapinum)

Pinexet® (Quetiapinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Pinexet® tabl.powl. 25mg – 30 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:   ryczałt
Pinexet® tabl.powl. 100mg – 60 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:   ryczałt
Pinexet® tabl.powl. 200mg – 60 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:   ryczałt

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Pinexet® w dawce 25 pakowany po 30 tabletek powlekanych oraz 100 i 200mg pakowany po 60 tabletek powlekanych może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w leczeniu:

  • schizofrenii,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym:
  • leczenia epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
  • zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Wskazaniami pozarejestracyjnymi leku Pinexet podlegającymi refundacji są:

  • zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z otępieniem

 

Przykład prawidłowo wypisanej recepty na lek Pinexet®:

Rp.
Pinexet tabl. powl.   100mg  1op x 60 szt.
Odpłatność: ryczałt
S. 1x  1 tabletka

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: