Ryspolit® (Risperidonum)

Ryspolit® (Risperidonum)

Dostępne dawki i opakowania:

Ryspolit®  rozt.doust.1mg/ml-30 ml. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:  Ryczałt
Ryspolit®  rozt.doust.1mg/ml-100 ml. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:  Ryczałt
Ryspolit®  tabl. 1mg – 20 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:  Ryczałt
Ryspolit®  tabl. 2mg – 20 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:  Ryczałt
Ryspolit®  tabl. 3mg – 20 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł:  Ryczałt

 


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ryspolit® w dawce 1,2 i 3 mg pakowany po 20 tabletek może być wypisany z odpłatnością ryczałtową oraz w dawce 1mg/ml pakowany po 30 i 100ml w następujących wskazaniach:

  • w leczeniu schizofrenii

Leczenie lekiem Ryspolit nie podlega refundacji w następujących wskazaniach:

  • w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
  • w krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, nie reagujących na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych osób.
  • w krótkotrwałym objawowym (do 6 tygodni) leczeniu uporczywej agresji w przebiegu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, zdiagnozowanych według kryteriów DSM – IV, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowić integralną część wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmującego działania psychospołeczne i edukacyjne. Zaleca się, aby rysperydon był przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej lub lekarza specjalizującego się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

 

Przykład prawidłowo wypisanej recepty na lek Ryspolit®:

Rp.
Ryspolit  tabletki  1mg/ml 1op x 30ml
Odpłatność: R
S. 1 x dziennie 2ml

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: