Vanatex (Valsartan)

Vanatex (Valsartan)


Dostępne dawki i opakowania:

Vanatex® tabl. powl. (80 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Vanatex® tabl. powl. (160 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Vanatex w dawce 80mg i 160mg pakowany po 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. W leczeniu pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po świeżo przebytym (12 godzin do 10 dni) zawale mięśnia sercowego. W leczeniu objawowej niewydolności serca, jeśli nie można zastosować inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub jako leczenie skojarzone z inhibitorami ACE, jeśli nie można użyć leków blokujących receptory β-adrenergiczne.

Przykład błędnie wpisanej recepty na lek Vanatex:

Rp.
Vanatex  kaps 2op 60 szt
1x1


W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:
  
postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek powlekanych, dlatego też brak określonej postaci nie jest błędem. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

ilość leku – w przytoczonym przypadku należałoby wydać 60tabl., co wynika z §16.1. pkt 4). Jednak §16.2. nakłada obowiązek wydania leku w ilości mniejszej, kiedy zachodzi sprzeczność między ilością zapisanych opakowań, jednostek dawkowania czy sposobem dawkowania. W efekcie pacjent otrzyma lek Vanatex na 56 dni kuracji.

dawka – lek Vanatex występuje w dwóch dawkach, zatem występuje obowiązek podania jej na recepcie. W tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie najmniejszą dawkę leku, jaka dopuszczona jest na terytorium RP.

odpłatność – lek Vanatex może być wydany jedynie z odpłatnością 30%, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo, nie zostałą w ogóle podana a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 30%.


Przykład błędnie wpisanej recepty na lek Vanatex:

Vanatex 160 mg   2op. (84 kaps.)  odpłatność: 30%
S. 1x1 rano

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

postać leku -  zapisano błędną postać leku, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek powlekanych. W takim przypadku farmaceuta ma prawo skorygować samodzielnie tą nieścisłość.

ilość leku – z wielkości opakowania i liczby opakowań wynikają dwie różne ilości leku. W takim przypadku farmaceuta za prawidłową uznaję tą mniejszą z nich tj. 2op. Po 28 tabl. i wydaje ją na zniżkę.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: