Famogast (Famotidini)

Famogast (Famotidini)


Dostępne dawki i opakowania:

Famogast tabl. powl. 20 mg  30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 20 mg  60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 40 mg  30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Famogast tabl. powl. 40 mg  60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: RW przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Famogast w dawce 20mg, 40mg pakowany po 30 lub 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Choroba wrzodowa dwunastnicy.
  • Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci.
  • Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona).
  • Choroba wrzodowa żołądka.
  • Leczenie choroby refluksowej przełyku.
  • Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast tabl 3 op 60
S: 2x1

Recepta zawiera 3 błędy:

dawka - lek występuje w dwóch dawkach, lekarz nie zaznaczył która ma zostać wydana więc należy wydać najniższą zarejestrowaną czyli 20 mg

odpłatność – lek Famogast może być wydany jedynie z odpłatnością R, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością R

ilość opakowań - lek Famogast pakowany jest po 30 lub 60 tabletek, w powyższym przypadku lekarz zapisał 60 tabletek 3 opak – dwie różne ilości leku. Wydać możemy jedynie mniejszą ilość czyli dwa najmniejsze zarejestrowane refundowane opakowania czyli 2 opak po 30 tabl.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast 60 szt.

W tym przypadku lekarz pominą takie dane jak postać leku, dawkowanie i odpłatność. Zapis ten można uznać za poprawny przyjmując, że osoba wystawiająca receptę miała na myśli lek w najniższej zarejestrowanej dawce, czyli 20mg. W przypadku odpłatności, kiedy nie ma zaznaczonej odpłatności 100% czy X, farmaceuta przyjmuje najwyższy poziom odpłatności refundowanej za prawidłowy. Rozporządzenie w sprawie recept pozwala bez podawania sposobu dawkowania zapisać i wydać dwa najmniejsze opakowania leku z wykazu leków refundowanych. Podsumowując pacjent otrzyma ze zniżką 2op leku w dawce 20mg pakowanego po 30 tabl.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Famogast:

Rp.
Famogast 10mg 10 tabl. Odpł. R

W powyższym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

dawka leku – zachodzi konflikt pomiędzy zapisaną dawką 10mg, a zarejestrowaną 20mg dla famogastu. Niestety istnieje preparat dostępny bez recepty w dawce 10mg i pakowany po 10 tabl. W związku z powyższym nie można przyjąć zapisanej dawki jako błędnej i wydać famogastu 20mg. Niezbędna jest poprawa recepty

ilość leku – zapisana ilość stoi w sprzeczności z opakowaniami refundowanymi famogastu i dodatkowo potwierdza intencję lekarz co do chęci przepisania pacjentowi preparatu OTC.

sposób dawkowania – informacja ta może zostać pominięta z uwagi na fakt przepisania ilości leku nieprzekraczającej dwóch najmniejszych refundowanych opakowań.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: