Indapen SR (Indapamide)

Indapen SR (Indapamide)


Dostępne dawki i opakowania:


Indapen ® tabl. powl. (2,5 mg) 20 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Indapen SR® tabl. o przedł. uwalnianiu (1,5 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Indapen lub Indapen SR tabletki może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

  • w leczeniu nadciśnienia tętnicze u dzieci do 18 roku życia.

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Indapen:

Rp.
Indapen
S.1 tabl. rano przez 90 dni
Pacjent okazuje legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi


W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

  • dawka leku – błąd ten może skorygować farmaceuta, który na mocy §16.1. pkt 1c) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich przyjmuje, że lekarz przepisał najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu na terenie RP. Mogłoby się wydawać, że najmniejszą dawkę będzie 1,5mg, jednak dotyczy ona leku Indapen SR.
  • odpłatność – lekarz wystawiając receptę nie zaznaczył X, ani 100% przyjmujemy więc, że zgodnie §16.1. pkt 1h) tiret pierwszy, osoba realizujące receptę wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych,
  • ilość leku – farmaceuta realizując receptę przyjmuje za §16.1.pkt 4) rozporządzenia ilość obliczoną na podstawie zapisanego dawkowania i okresu stosowania jako zapisaną przez lekarza;
  • uprawnienie dodatkowe – farmaceuta na rewersie recepty robi adnotację o numerze oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie, co więcej lek jest wydawany zgodnie z §16.1. pkt 1h) tiret trzeci z odpłatnością jak wynika z tego uprawnienia. 

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: