Cipronex (Ciprofloxacin hydrochloride)

Cipronex (Ciprofloxacin hydrochloride)


Dostępne dawki i opakowania:

Cipronex® tabl. powl. (250 mg) 10 szt Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Cipronex® tabl. powl. (500 mg) 10 szt Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Cipronex w dawce 250mg i 500mg pakowany po 10 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:
- U dorosłych: w zakażeniach dolnych dróg oddechowych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne: w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzeniu oskrzeli. W zapaleniu płuc. W przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego. W zaostrzeniu przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach układu moczowego. W rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej lub szyjki macicy. W zapaleniu jądra i najądrza. W zapaleniu narządów miednicy mniejszej. W zakażeniu układu pokarmowego (np. biegunkce podróżnych). W zakażeniach w obrębie jamy brzusznej. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach kości i stawów.  W płucnej postać wąglika.
- U dzieci i młodzieży: w zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa. W powikłanych zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowym zapaleniu nerek. W płucnej postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.


Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

  • w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Cipronex:

Rp.
Cipronex 500mg 2op. Odpłatność X
DS. 2x1

Pacjent pokazuje legitymację Osoby represjonowanej

W tym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę, dawkę, odpłatność, sposób dawkowania, co bez problemu pozwala wydać lek. Legitymacja osoby represjonowanej równoważna z uprawnieniem IB skutkuje wydaniem pacjentowi leku bezpłatnie.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Cipronex:

Rp.
Cipronex 500mg 2op. Odpłatność PP
DS. 2x1

W tym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę, dawkę,  sposób dawkowania. Wątpliwości budzi odpłatność. Wielu lekarzy skrót PP używa w celu zaznaczenia, że lek ma być wydany pełnopłatnie. Taki symbol nie jest jednak uregulowany w Rozporządzeniu MZ, które w przypadku odpłatności określa skrót P – oznaczający, że lek ma być wydany z najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu. Farmaceuta może zatem uznać taki zapis za niezgodny z rozporządzeniem i zgodnie z §16 wydać lek za odpłatnością określoną dla tego leku w  wykazie..

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: